Mørtelverket Baderomstøp

Krympfri tørrmørtel til støping av gulv på bad og våtrom med eller uten varme. Benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon og kan legges ut i lagtykkelser mellom 4-10 cm.


Categories ,


 • Produsert på mørtelverk i Norge
 • Miljøvennlig 20kg plastemballasje
 • Med stolthet for murefaget

Beskrivelse

Mørtelverket Baderomstøp er en krympfri, sementbasert, plastforsterket, tørrmørtel som benyttes til støping av gulv på bad og våtrom med eller uten varme. Mørtelverket Baderomstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 4-10 cm på underlag av betong, puss, tre, isolasjon mm. Enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget.

Dokumentasjon

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Sugende overflater skal primes eller gyses før støpearbeidet utføres og støpetykkelse under 50 mm bør alltid være fast forankret til underlaget. Den rengjorte overflaten primes/ gyses til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget.

Gysing/liming: En gysing påføres underlaget i slemme konsistens med kost, slemmekost, eller kraftig pensel. Det skal påføres i min. 1 mm tykkelse og støping gjøres «vått-i-vått». En gysemasse kan også lages ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Mørtelverket  Primer&Tilsetning til en vellingkonsistens som kostes på underlaget.

En kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Ved utlegging av varmekabler/vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før støpingen begynner.

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpearbeidets art. Vannforbruk er ca. 2 liter/20kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann.

Mørtelen påføres med stålbrett, pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, slik at luftlommer unngås. Brettskuring kan skje så snart massen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (min. 40 mm tykkelse) på f.eks. plastfolie, eller EPS/XPS bør det legges inn armering. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder eller legge på plastfilm når massen er gangbar.

 • Ca. 2 kg/mm/m2
 • Volum: 10 liter/20 kg

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Massen er gangbar etter ca. 12-24 timer og kan flislegges etter ca. 2 dager. Sementmembran kan påføres etter ca. 36 timer og våtromsmembran kan påføres etter 4 dager. Ved påføring av banemembran eller andre tette belegg må gulvet fuktmåles før montering. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C, dette gjelder også underlaget. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått. Det skal ikke tilføres ekstra varme og det skal ikke ettervannes.

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

 • Vanntilsetning: Ca. 2 liter/20kg
 • Forbruk: Ca. 2 kg/mm/m2
 • Volum: Ca. 10 liter/20 kg
 • Lagtykkelse: 4-10cm
 • Brukstid: Ca. 1 time
 • Tørketid: Flislegging: Ca. 2 dager
 • Gangbar: Ca. 12-24 timer
 • Diffusjonsåpen sementmembran: 36 timer
 • Membran/tette belegg: Ca. 4 dager
 • Største kornstørrelse: 0-3 mm
 • Trykkfasthet: 28 døgn: >15 MPa

 • Vare nr.: 483
 • Gtin: 7090040904836
 • Emballasje: 20 kg plastsekk

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Sugende overflater skal primes eller gyses før støpearbeidet utføres og støpetykkelse under 50 mm bør alltid være fast forankret til underlaget. Den rengjorte overflaten primes/ gyses til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget.

Gysing/liming: En gysing påføres underlaget i slemme konsistens med kost, slemmekost, eller kraftig pensel. Det skal påføres i min. 1 mm tykkelse og støping gjøres «vått-i-vått». En gysemasse kan også lages ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Mørtelverket  Primer&Tilsetning til en vellingkonsistens som kostes på underlaget.

En kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Ved utlegging av varmekabler/vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før støpingen begynner.

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpearbeidets art. Vannforbruk er ca. 2 liter/20kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann.

Mørtelen påføres med stålbrett, pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, slik at luftlommer unngås. Brettskuring kan skje så snart massen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (min. 40 mm tykkelse) på f.eks. plastfolie, eller EPS/XPS bør det legges inn armering. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder eller legge på plastfilm når massen er gangbar.

 • Ca. 2 kg/mm/m2
 • Volum: 10 liter/20 kg

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Massen er gangbar etter ca. 12-24 timer og kan flislegges etter ca. 2 dager. Sementmembran kan påføres etter ca. 36 timer og våtromsmembran kan påføres etter 4 dager. Ved påføring av banemembran eller andre tette belegg må gulvet fuktmåles før montering. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C, dette gjelder også underlaget. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått. Det skal ikke tilføres ekstra varme og det skal ikke ettervannes.

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

 • Vanntilsetning: Ca. 2 liter/20kg
 • Forbruk: Ca. 2 kg/mm/m2
 • Volum: Ca. 10 liter/20 kg
 • Lagtykkelse: 4-10cm
 • Brukstid: Ca. 1 time
 • Tørketid: Flislegging: Ca. 2 dager
 • Gangbar: Ca. 12-24 timer
 • Diffusjonsåpen sementmembran: 36 timer
 • Membran/tette belegg: Ca. 4 dager
 • Største kornstørrelse: 0-3 mm
 • Trykkfasthet: 28 døgn: >15 MPa

 • Vare nr.: 483
 • Gtin: 7090040904836
 • Emballasje: 20 kg plastsekk

Privacy Preference Center