Mørtelverket Primer&Tilsetning

Til priming av underlag før avretting, pussing, flisarbeid, slemming reparasjon mm. Trekker godt inn underlaget og sikrer god heft, forsterker og støvbinder porøse overflater på gulv og vegg både innen- og utendørs.


Categories ,


 • Produsert på mørtelverk i Norge
 • Miljøvennlig 20kg plastemballasje
 • Med stolthet for murefaget

Beskrivelse

Mørtelverket Primer&Tilsetning er en diffusjonsåpen primer og tilsetning som benyttes på de fleste underlag for å sikre god heft for påfølgende overflatebehandling på både gulv og vegg. Mørtelverket Primer&Tilsetning kan benyttes på sugende og ikke sugende underlag som tre, spon, mur, puss, betong, avretting, slemming, keramiske fliser (ikke glaserte) mm. Mørtelverket Primer&Tilsetning trekker godt inn i underlaget og sikrer god heft, forsterker og støvbinder porøse overflater. Mørtelverket Primer&Tilsetning benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs. Mørtelverket Primer&Tilsetning benyttes også som mørteltilsetning til de fleste sementbaserte produkter som slemming, mørtel og betong. Mørtelverket Primer&Tilsetning forbedrer bruksegenskapene, åpningstiden, elastisiteten og heften til underlaget. Ved bruk i en pussmørtel økes slitestyrke på overflaten og ved riktig bruk, reduserer Mørtelverket Primer&Tilsetning faren for hurtig uttørking, krymp, riss og oppsprekking. Tilsetningen øker vannavvisningsevnen og tettheten på mørtelen. Mørtelverket Primer&Tilsetning kan også benyttes til utblanding av gysing/grunning for å bedre heften til underlaget ved f.eks. gulvstøp og kan benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs.

Dokumentasjon

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Ikke sugende underlag bør avfettes og lett slipes.

Utblanding:

 • Primer: 1:4 eller konsentrert
 • Støvbinder: 1:6
 • Tilsetning: 0,2-0,4 liter/20 kg
 • Gysing: 1:1 + 3 deler mørtel

Primer – Blandingsforhold 1:4 (5 liter ferdigblandet primer). Mørtelverket Primer&Tilsetning benyttes som forbehandling før avretting, pussing, slemming, membran- og flisarbeid, reparasjoner på mur og betong, maling mm. Primeren påføres med kost, rull eller sprøyte. Sørg for at primeren børstes grundig inn i overflaten. Ved påføring med sprøyte, bør overflaten primes minst to ganger og børstes med kost inn i overflaten. Unngå at det dannes dammer. På sugende underlag som mur, puss, betong etc. skal primeren tynnes med 1 del primer og 4 deler vann (1:4). På ikke sugende underlag som flis, vannfast spon etc. benyttes primeren ufortynnet. Avhengig av underlaget kan det være nødvendig å prime i flere runder. Alle underlag skal primes til de er svakt sugende. Det anbefales alltid å utføre påfølgende overflatebehandling på tørr og nylig primet underlag. Gammel og tidligere primede overflater må primes på nytt for å sikre god heft.

Forbruk: 0,1-0,25 liter/m2. Avhengig av underlaget rekker 1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning (5 liter ferdigblandet) til ca. 20-48m2 pr. strøk.

Støvbinder – Blandingsforhold 1:6 (7 liter ferdigblandet primer). Mørtelverket Primer&Tilsetning kan også benyttes som støvbinder med noe vannavstøtende effekt. Primeren skal da blandes med 1 del primer med 6 deler vann (1:6) og påføres i 1-2 strøk.

Mørtelverket Primer&Tilsetning er motstandsdyktig mot vær og UV-stråling, gulner ikke og har en melkehvit farge ved påføring og får en transparent mettet overflate når den har herdet. Som støvbinder anbefales det å prøve blandingen på mindre arealer før bruk for å vurdere om overflaten får tilfredsstillende utseende.

Forbruk: 0,07-0,1 liter/m2. Avhengig av underlaget rekker 1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning
(7 liter ferdigblandet) til ca. 48-70 m2 pr. strøk.

Tilsetning – Blandingsforhold ca. 0,2-0,4 liter/20kg sekk. Mørtelverket Primer&Tilsetning kan også benyttes som tilsetning til mørtel og betong for

å forbedre heft, tetthet og bruksegenskapene til mørtelen. Til f.eks. mur&pussmørtel tilsettes ca. 0,2-0,4 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning pr. 20kg sekk. Dette tilsvarer ca. 5-10% av sementvekten av produktet eller ca. 0,05-0,1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning pr. kg ren sement.

Gysing/grunning – Blandingsforhold 1:1+3 deler mørtel (totalt ca. 5 kg ferdig- blandet gysing). Bland 1 del Mørtelverket Primer&Tilsetning med 1 del rent vann og tilsett 3 deler av egnet sementbasert produkt (sementmørtel el.). Dette blandes til en jevn vellingkonsistens ved langsomt å tilsette pulveret til væsken. Massen kostes deretter ut på det svakt sugende underlaget. Rør om i massen under påføring for å hindre separasjon i blandebøtta. Etterfølgende reparasjon/ slitelag skal påføres vått i vått med gysingen. Om gysingen tørker under påføring, skal gysingen fjernes og påføres på nytt.

Forbruk: 1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning rekker til ca. 5 m2. Benytt gummihansker og vernebriller under påføring.

Ved påføring må ikke underlagets temperatur komme under +5˚C. Brukstemperatur bør ligge på mellom +10˚C og +25˚C. Dette gjelder også underlaget. Sørg for god ventilasjon under og etter påføring. Kost, ruller, sprøyter og annet verktøy rengjøres straks med vann. Tørket primer kan være vanskelig å fjerne og må fjernes mekanisk fra underlaget.

Forbruk som primer: ca. 0,07-0,1 liter/m².
Avhengig av underlaget rekker 1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning (7 liter ferdigblandet) til ca. 48-70 m² pr. strøk.

Utblanding:

 • Primer: 1:4 eller konsentrert
 • Støvbinder: 1:6
 • Tilsetning: 0,2-0,4 liter/20 kg
 • Gysing: 1:1 + 3 deler mørtel

Tørketid+20°C og 50% RF. Støvtørr: ca. 15-30 min og kan belegges normalt etter ca. 30 min, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Et fuktig miljø, nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter vil øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper og føre til for hurtig uttørking. Primeren bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Arbeid utendørs må ikke skje ved regn eller risiko for regn i tørketiden. Overflaten skal ha en mettet transparent film-overflate før videre arbeid kan utføres.

Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares frostfritt. Vend/rist emballasjen før bruk.

 • pH-verdi: 9.5±0.5.
 • Kokepunkt: >100ºC
 • Viskositet: 30-150 mPas
 • Tørrstoffinnhold: 47%
 • Egenvekt: ca. 1,02 kg/liter
 • Farge: Melkehvit (Våt). Transparent som herdet/tørr

Sikkerhet. Produktet er klassifisert som ikke farlig iht. EC regulativ 1272/2008 (CLP). Avgir ingen farlige gasser, verken under påføring eller i senere bruk.

Vare nr.

 • 1 liter: 485
 • 4 liter: 486

Gtin

 • 1 liter: 7090040904850
 • 4 liter: 7090040904867

Emballasje:

 • 1 liters flaske og 4 liters kanne.
  • 1 liter: Pr. kartong: 6 stk. Pr. pall: 456 stk.
  • 4 liter: Pr kartong: 3 stk. Pa. pall: 144 stk.

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Ikke sugende underlag bør avfettes og lett slipes.

Utblanding:

 • Primer: 1:4 eller konsentrert
 • Støvbinder: 1:6
 • Tilsetning: 0,2-0,4 liter/20 kg
 • Gysing: 1:1 + 3 deler mørtel

Primer – Blandingsforhold 1:4 (5 liter ferdigblandet primer). Mørtelverket Primer&Tilsetning benyttes som forbehandling før avretting, pussing, slemming, membran- og flisarbeid, reparasjoner på mur og betong, maling mm. Primeren påføres med kost, rull eller sprøyte. Sørg for at primeren børstes grundig inn i overflaten. Ved påføring med sprøyte, bør overflaten primes minst to ganger og børstes med kost inn i overflaten. Unngå at det dannes dammer. På sugende underlag som mur, puss, betong etc. skal primeren tynnes med 1 del primer og 4 deler vann (1:4). På ikke sugende underlag som flis, vannfast spon etc. benyttes primeren ufortynnet. Avhengig av underlaget kan det være nødvendig å prime i flere runder. Alle underlag skal primes til de er svakt sugende. Det anbefales alltid å utføre påfølgende overflatebehandling på tørr og nylig primet underlag. Gammel og tidligere primede overflater må primes på nytt for å sikre god heft.

Forbruk: 0,1-0,25 liter/m2. Avhengig av underlaget rekker 1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning (5 liter ferdigblandet) til ca. 20-48m2 pr. strøk.

Støvbinder – Blandingsforhold 1:6 (7 liter ferdigblandet primer). Mørtelverket Primer&Tilsetning kan også benyttes som støvbinder med noe vannavstøtende effekt. Primeren skal da blandes med 1 del primer med 6 deler vann (1:6) og påføres i 1-2 strøk.

Mørtelverket Primer&Tilsetning er motstandsdyktig mot vær og UV-stråling, gulner ikke og har en melkehvit farge ved påføring og får en transparent mettet overflate når den har herdet. Som støvbinder anbefales det å prøve blandingen på mindre arealer før bruk for å vurdere om overflaten får tilfredsstillende utseende.

Forbruk: 0,07-0,1 liter/m2. Avhengig av underlaget rekker 1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning
(7 liter ferdigblandet) til ca. 48-70 m2 pr. strøk.

Tilsetning – Blandingsforhold ca. 0,2-0,4 liter/20kg sekk. Mørtelverket Primer&Tilsetning kan også benyttes som tilsetning til mørtel og betong for

å forbedre heft, tetthet og bruksegenskapene til mørtelen. Til f.eks. mur&pussmørtel tilsettes ca. 0,2-0,4 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning pr. 20kg sekk. Dette tilsvarer ca. 5-10% av sementvekten av produktet eller ca. 0,05-0,1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning pr. kg ren sement.

Gysing/grunning – Blandingsforhold 1:1+3 deler mørtel (totalt ca. 5 kg ferdig- blandet gysing). Bland 1 del Mørtelverket Primer&Tilsetning med 1 del rent vann og tilsett 3 deler av egnet sementbasert produkt (sementmørtel el.). Dette blandes til en jevn vellingkonsistens ved langsomt å tilsette pulveret til væsken. Massen kostes deretter ut på det svakt sugende underlaget. Rør om i massen under påføring for å hindre separasjon i blandebøtta. Etterfølgende reparasjon/ slitelag skal påføres vått i vått med gysingen. Om gysingen tørker under påføring, skal gysingen fjernes og påføres på nytt.

Forbruk: 1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning rekker til ca. 5 m2. Benytt gummihansker og vernebriller under påføring.

Ved påføring må ikke underlagets temperatur komme under +5˚C. Brukstemperatur bør ligge på mellom +10˚C og +25˚C. Dette gjelder også underlaget. Sørg for god ventilasjon under og etter påføring. Kost, ruller, sprøyter og annet verktøy rengjøres straks med vann. Tørket primer kan være vanskelig å fjerne og må fjernes mekanisk fra underlaget.

Forbruk som primer: ca. 0,07-0,1 liter/m².
Avhengig av underlaget rekker 1 liter Mørtelverket Primer&Tilsetning (7 liter ferdigblandet) til ca. 48-70 m² pr. strøk.

Utblanding:

 • Primer: 1:4 eller konsentrert
 • Støvbinder: 1:6
 • Tilsetning: 0,2-0,4 liter/20 kg
 • Gysing: 1:1 + 3 deler mørtel

Tørketid+20°C og 50% RF. Støvtørr: ca. 15-30 min og kan belegges normalt etter ca. 30 min, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Et fuktig miljø, nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter vil øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper og føre til for hurtig uttørking. Primeren bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Arbeid utendørs må ikke skje ved regn eller risiko for regn i tørketiden. Overflaten skal ha en mettet transparent film-overflate før videre arbeid kan utføres.

Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares frostfritt. Vend/rist emballasjen før bruk.

 • pH-verdi: 9.5±0.5.
 • Kokepunkt: >100ºC
 • Viskositet: 30-150 mPas
 • Tørrstoffinnhold: 47%
 • Egenvekt: ca. 1,02 kg/liter
 • Farge: Melkehvit (Våt). Transparent som herdet/tørr

Sikkerhet. Produktet er klassifisert som ikke farlig iht. EC regulativ 1272/2008 (CLP). Avgir ingen farlige gasser, verken under påføring eller i senere bruk.

Vare nr.

 • 1 liter: 485
 • 4 liter: 486

Gtin

 • 1 liter: 7090040904850
 • 4 liter: 7090040904867

Emballasje:

 • 1 liters flaske og 4 liters kanne.
  • 1 liter: Pr. kartong: 6 stk. Pr. pall: 456 stk.
  • 4 liter: Pr kartong: 3 stk. Pa. pall: 144 stk.

Privacy Preference Center