Mørtelverket Hurtigstøp

Krympfri støp spesielt utviklet for gulv i våtrom, med eller uten varme. Brukes der det er behov for rask belegging av flis, membran eller gulvbelegg. Benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon og kan legges ut i lagtykkelser mellom 2-8 cm.

Benyttes både innen- og utendørs


Categories ,


 • Produsert på mørtelverk i Norge
 • Miljøvennlig 20kg plastemballasje
 • Med stolthet for murefaget

Beskrivelse

Mørtelverket Hurtigstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende tørrbetong som benyttes både ute og inne. Mørtelverket Hurtigstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2-8 cm og benyttes der etterfølgende arbeider skal utføres raskt. Mørtelverket  Hurtigstøp er en krympefri gulvstøp spesielt utviklet med tanke på bruk i våtrom. Brukes der det er behov for rask legging av membran, flis eller gulvbelegg. Mørtelverket Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon mm. Enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget.  Mørtelverket Hurtigstøp kan benyttes både innen- og utendørs.

Dokumentasjon

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Sugende overflater skal primes eller gyses før støpearbeidet utføres og støpetykkelse under 50 mm bør alltid være fast forankret til underlaget. Den rengjorte overflaten primes/ gyses til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget.

Gysing/liming: En gysemasse påføres underlaget i slemme konsistens med kost, slemmekost, eller kraftig pensel. Det skal påføres i min. 1 mm tykkelse og støping gjøres «vått-i-vått». En gysemasse kan også lages ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Mørtelverket  Primer&Tilsetning til en vellingkonsistens som kostes på underlaget.

Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Ved utlegging av varmekabler/vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før støpingen begynner.

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpearbeidets art. Vannforbruk er ca. 1,3 liter/ 20kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann.

Mørtelen påføres med stålbrett, pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, slik at luftlommer unngås. Brettskuring kan skje så snart massen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (min. 40 mm tykkelse) på f.eks. plastfolie, eller EPS/XPS bør det legges inn armering. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder eller legge på plastfilm når massen er gangbar.

 • Ca. 2 kg/mm/m2
 • Volum: 10 liter/20 kg

Tørketid(+20 °C og 50% RF)

Massen er gangbar etter ca. 2-3 timer. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C, dette gjelder også underlaget. Unngå å påføre mørtelen på varme
overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått. Det skal ikke tilføres ekstra varme og det skal ikke ettervannes. Utlagt hurtigstøp kan tas i bruk eller fliselegges etter 2-3 timer. Skal overflaten påføres membran må massen tørke i minimum 12-24 timer.

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

 • Vanntilsetning: Ca. 1,3 liter/20 kg
 • Forbruk: Ca. 2 kg/mm/m2
 • Volum: Ca. 10 liter/20 kg
 • Brukstid: Ca. 30-45 min
 • Gangbar: Ca. 2-3 timer
 • Tørketid: Flislegging: Ca. 3 timer
 • Membran/tette belegg: Ca. 12-24 timer
 • Største kornstørrelse: 0-3 mm
 • Trykkfasthet: 28 døgn: 20 MPa

 • Vare nr.: 482
 • Gtin: 7090040904829
 • Emballasje: 20 kg plastsekk
 • Antall pr. pall: 48 stk

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Sugende overflater skal primes eller gyses før støpearbeidet utføres og støpetykkelse under 50 mm bør alltid være fast forankret til underlaget. Den rengjorte overflaten primes/ gyses til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget.

Gysing/liming: En gysemasse påføres underlaget i slemme konsistens med kost, slemmekost, eller kraftig pensel. Det skal påføres i min. 1 mm tykkelse og støping gjøres «vått-i-vått». En gysemasse kan også lages ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Mørtelverket  Primer&Tilsetning til en vellingkonsistens som kostes på underlaget.

Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Ved utlegging av varmekabler/vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før støpingen begynner.

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpearbeidets art. Vannforbruk er ca. 1,3 liter/ 20kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann.

Mørtelen påføres med stålbrett, pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, slik at luftlommer unngås. Brettskuring kan skje så snart massen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (min. 40 mm tykkelse) på f.eks. plastfolie, eller EPS/XPS bør det legges inn armering. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder eller legge på plastfilm når massen er gangbar.

 • Ca. 2 kg/mm/m2
 • Volum: 10 liter/20 kg

Tørketid(+20 °C og 50% RF)

Massen er gangbar etter ca. 2-3 timer. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C, dette gjelder også underlaget. Unngå å påføre mørtelen på varme
overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått. Det skal ikke tilføres ekstra varme og det skal ikke ettervannes. Utlagt hurtigstøp kan tas i bruk eller fliselegges etter 2-3 timer. Skal overflaten påføres membran må massen tørke i minimum 12-24 timer.

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

 • Vanntilsetning: Ca. 1,3 liter/20 kg
 • Forbruk: Ca. 2 kg/mm/m2
 • Volum: Ca. 10 liter/20 kg
 • Brukstid: Ca. 30-45 min
 • Gangbar: Ca. 2-3 timer
 • Tørketid: Flislegging: Ca. 3 timer
 • Membran/tette belegg: Ca. 12-24 timer
 • Største kornstørrelse: 0-3 mm
 • Trykkfasthet: 28 døgn: 20 MPa

 • Vare nr.: 482
 • Gtin: 7090040904829
 • Emballasje: 20 kg plastsekk
 • Antall pr. pall: 48 stk

Privacy Preference Center