Mørtelverket Støpemørtel B30

Universal tørrbetong til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter, montering av kantstein, fylling av U-blokk,

såleblokk, forskalingsblokk, støperør og støping av andre betongkonstruksjoner.

Benyttes både innen- og utendørs


Categories ,


 • Produsert på mørtelverk i Norge
 • Miljøvennlig 20kg plastemballasje
 • Med stolthet for murefaget

Beskrivelse

Mørtelverket Støpemørtel er en universal tørrbetong til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter, montering av kantstein, fylling av U-blokk, såleblokk, forskalingsblokk og i støperør mm. Egner seg også som underlag for naturstein, til reparasjoner og støping av andre betongkonstruksjoner. Anbefalt støpetykkelse på gulv er 20-80 mm.

For gjenstøping av hull, renner og andre hulrom/ utsparinger kan det støpes tykkere. Ved behov kan det tilsettes inntil 30% singel/ pukk (8-16mm eller 16-22mm) til mørtelen for en grovere mørtel/betong. Dersom det skal støpes gulv innendørs og det skal belegges med flis eller tette belegg, anbefales det å benytte Mørtelverket Baderomstøp/Hurtigstøp.

Dokumentasjon

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten forvannes eller primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget. Støpetykkelse under 5 cm bør alltid være fast forankret med en gysemasse. Underlaget gyses/slemmes og støpemørtelen påføres så «vått i vått». En gysemasse kan også lages ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Mørtelverket Primer&Tilsetning til en vellingkonsistens. Dette kostes ut som gysing/grunning og støping kan utføres når massen er gangbar.

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpe- arbeidets art. Vannforbruk er ca. 1,8-2,2 liter pr. 20 kg sekk. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Mørtelverket Primer&Tilsetning kan tilsettes for å øke smidigheten og heften på mørtelen. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Det kan også benyttes antifrost i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader, men vær oppmerksom på at dette øker faren for saltutslag. Andre tiltak som isolering med vintermatter, oppvarming mm. må også anvendes ved lave temperaturer.

Mørtelen påføres med stålbrett, pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, slik at luftlommer unngås. Brettskuring kan skje så snart massen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (min. 5 cm tykkelse) på f.eks. plastfolie, eller EPS/XPS bør det legges inn armering. Ved støping med forskaling/ støperør kan forskalingen fjernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder, legge på plastfilm eller ettervanne i 1-2 døgn når støpen har satt seg. Ved støping av f.eks gulv og trapper som skal stein- eller flislegges, anbefales det å påføre sementmembran for å forhindre salt og kalkutfellinger i fugene.

NB! Se veiledninger og beskrivelser fra produsenten av blokken som benyttes.

 • Gulvstøp: 2 kg/mm/m2
 • U-Blokk (25 cm): ca. 42 kg/m
 • Såleblokk (39 cm): ca. 12 kg/m
 • Forskalingsblokk (20x50cm): ca. 20 kg/blokk
 • Volum: ca. 10 liter/20 kg

Tørketid (+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5°C og +25°C, dette gjelder også underlaget. Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperatur under +5°C, og ikke lavere enn +2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa. Det anbefales å påføre membranherder eller plast umiddelbart etter utlegging. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen. Ved høye temperaturer bør det ettervannes i 4-5 dager.

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

 • Vanntilsetning: ca. 1,8-2,2 liter/20 kg
 • Forbruk: 2 kg/mm/m2
 • Volum: ca. 10 liter/20 kg
 • Brukstid: ca. 2 timer
 • Sand/tilslag: 0-4 mm
 • Fasthetsklasse: B30
 • Klasse: NS-EN 206 + NA Betong
 • Bestandighetsklasse: M60
 • Kloridklasse: C1 0,1
 • Trykkfasthet: Etter 7 døgn: > 35 MPa
 • Etter 28 døgn: > 37 MPa

 • Vare nr.: 481
 • Gtin: 7090040904812
 • Emballasje: 20 kg plastsekk
 • Antall pr. pall: 48 stk

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten forvannes eller primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget. Støpetykkelse under 5 cm bør alltid være fast forankret med en gysemasse. Underlaget gyses/slemmes og støpemørtelen påføres så «vått i vått». En gysemasse kan også lages ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Mørtelverket Primer&Tilsetning til en vellingkonsistens. Dette kostes ut som gysing/grunning og støping kan utføres når massen er gangbar.

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpe- arbeidets art. Vannforbruk er ca. 1,8-2,2 liter pr. 20 kg sekk. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Mørtelverket Primer&Tilsetning kan tilsettes for å øke smidigheten og heften på mørtelen. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Det kan også benyttes antifrost i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader, men vær oppmerksom på at dette øker faren for saltutslag. Andre tiltak som isolering med vintermatter, oppvarming mm. må også anvendes ved lave temperaturer.

Mørtelen påføres med stålbrett, pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, slik at luftlommer unngås. Brettskuring kan skje så snart massen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (min. 5 cm tykkelse) på f.eks. plastfolie, eller EPS/XPS bør det legges inn armering. Ved støping med forskaling/ støperør kan forskalingen fjernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder, legge på plastfilm eller ettervanne i 1-2 døgn når støpen har satt seg. Ved støping av f.eks gulv og trapper som skal stein- eller flislegges, anbefales det å påføre sementmembran for å forhindre salt og kalkutfellinger i fugene.

NB! Se veiledninger og beskrivelser fra produsenten av blokken som benyttes.

 • Gulvstøp: 2 kg/mm/m2
 • U-Blokk (25 cm): ca. 42 kg/m
 • Såleblokk (39 cm): ca. 12 kg/m
 • Forskalingsblokk (20x50cm): ca. 20 kg/blokk
 • Volum: ca. 10 liter/20 kg

(+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5°C og +25°C, dette gjelder også underlaget. Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperatur under +5°C, og ikke lavere enn +2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa. Det anbefales å påføre membranherder eller plast umiddelbart etter utlegging. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen. Ved høye temperaturer bør det ettervannes i 4-5 dager.

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

 • Vanntilsetning: ca. 1,8-2,2 liter/20 kg
 • Forbruk: 2 kg/mm/m2
 • Volum: ca. 10 liter/20 kg
 • Brukstid: ca. 2 timer
 • Sand/tilslag: 0-4 mm
 • Fasthetsklasse: B30
 • Klasse: NS-EN 206 + NA Betong
 • Bestandighetsklasse: M60
 • Kloridklasse: C1 0,1
 • Trykkfasthet: Etter 7 døgn: > 35 MPa
 • Etter 28 døgn: > 37 MPa

 • Vare nr.: 481
 • Gtin: 7090040904812
 • Emballasje: 20 kg plastsekk
 • Antall pr. pall: 48 stk

Privacy Preference Center