Mørtelverket Avretting 5-90mm

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk i lagtykkelse fra 5-90mm. Egner seg til avretting av betonggulv, betong- elementer, spon, tre, flis- og klinkergulv. Benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme.

NB! Skal kun benyttes innendørs


Categories ,


 • Produsert på mørtelverk i Norge
 • Miljøvennlig 20kg plastemballasje
 • Med stolthet for murefaget

Beskrivelse

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk i tykke lag. Velegnet for avretting av betonggulv, betongelementer, spon, tre, flise- og klinkergulv, og som underlag til  fliser og klinkergulv mm. De fleste epoxy- og malingsprodukter kan påføres gulvet. Benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Mørtelverket Avretting alltid overdekkes med våtromsmembran eller tett belegg.

Dokumentasjon

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Større hull og skader sparkles med en egnet reparasjonsmasse. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Velg riktig primer til underlaget.

Alle underlag må primes før avretting. Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med Mørtelverket Primer&Tilsetning. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Følg anvisning på primeren.

Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Mørtelverket Avretting må legges ut i min. 20 mm tykkelse på svake/sviktende underlag. Ved utlegging av varmekabler/ vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før avrettingen begynner. Stopplist benyttes til avgrensning og oppdeling av gulvet. Nivåpinner monteres for å markere høydene.

Utblanding foretas med drill og blandevisp. Vannmengden kan justeres fra ca. 3-3,2 liter/20kg sekk. Vannmengden reduseres dersom man ønsker fastere konsistens. For flytende konsistens benyttes maks vannmengde. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Den resterende vannmengden tilsettes gradvis.

Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri masse. Ved større arbeidsoppgaver kan det med fordel anvendes pumpe.

Mørtelverket Avretting helles (eller pumpes) ut på gulvflaten i strenger systematisk ”vått-i-vått” parallelt med veggen. Fordel massen jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen må være mellom 5-90mm. Massen må legges ut i én arbeidsoperasjon. Fordel massen med tannsparkel, piggrulle, eller annet egnet redskap. Ved innstøping av elektriske varmekabler, er et støpelag på min. 20 mm påkrevd. Tykkelsen med vannbåren varme er avhengig av størrelsen på rørene. På sviktende underlag skal Mørtelverket Avretting legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med gulvarmering. Mørtelverket Avretting skal ikke anvendes utendørs. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Ca. 1,7 kg/mm/m2

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen må være ferdig bearbeidet innen 15-20 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter 3-6 timer. Keramiske fliser kan monteres etter ca. 12-24 timer. Ved overdekking med påstryknings- membran eller tette belegg skal massen tørke som følger. Tykkelse fra 10-40mm: 4 døgn. Tykkelse fra 40-90mm: 7 døgn. Etter ca. 4-7 døgn kan massen belastes med tyngre trafikk.

Det anbefales alltid å måle restfuktigheten i underlaget før tette belegg legges. Følg produsentes anvisninger. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Avrettingsmassen bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m.

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

 • Lagtykkelser: ca. 5 til 90 mm
 • Vanntilsetning: ca. 3-3,2 liter/20 kg
 • Forbruk: ca. 1,7 kg/mm/m2
 • Brukstid: ca. 15-20 minutter
 • Herdetid: Gangtrafikk: ca. 3-6 timer
 • Flislegging: ca. 12-24 timer
 • Tette belegg: 10-40mm: ca. 4 døgn
 • 40-90mm: ca 7 døgn
 • Kornstørrelse: maks 2 mm
 • Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C
 • Trykkstyrke: 25 MPa etter 28 døgn

 • Vare nr.: 484
 • Gtin: 7090040904843
 • Emballasje: 20 kg plastsekk
 • Antall pr. pall: 48 stk

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Større hull og skader sparkles med en egnet reparasjonsmasse. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Velg riktig primer til underlaget.

Alle underlag må primes før avretting. Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med Mørtelverket Primer&Tilsetning. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Følg anvisning på primeren.

Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Mørtelverket Avretting må legges ut i min. 20 mm tykkelse på svake/sviktende underlag. Ved utlegging av varmekabler/ vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før avrettingen begynner. Stopplist benyttes til avgrensning og oppdeling av gulvet. Nivåpinner monteres for å markere høydene.

Utblanding foretas med drill og blandevisp. Vannmengden kan justeres fra ca. 3-3,2 liter/20kg sekk. Vannmengden reduseres dersom man ønsker fastere konsistens. For flytende konsistens benyttes maks vannmengde. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Den resterende vannmengden tilsettes gradvis.

Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri masse. Ved større arbeidsoppgaver kan det med fordel anvendes pumpe.

Mørtelverket Avretting helles (eller pumpes) ut på gulvflaten i strenger systematisk ”vått-i-vått” parallelt med veggen. Fordel massen jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen må være mellom 5-90mm. Massen må legges ut i én arbeidsoperasjon. Fordel massen med tannsparkel, piggrulle, eller annet egnet redskap. Ved innstøping av elektriske varmekabler, er et støpelag på min. 20 mm påkrevd. Tykkelsen med vannbåren varme er avhengig av størrelsen på rørene. På sviktende underlag skal Mørtelverket Avretting legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med gulvarmering. Mørtelverket Avretting skal ikke anvendes utendørs. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Ca. 1,7 kg/mm/m2

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen må være ferdig bearbeidet innen 15-20 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter 3-6 timer. Keramiske fliser kan monteres etter ca. 12-24 timer. Ved overdekking med påstryknings- membran eller tette belegg skal massen tørke som følger. Tykkelse fra 10-40mm: 4 døgn. Tykkelse fra 40-90mm: 7 døgn. Etter ca. 4-7 døgn kan massen belastes med tyngre trafikk.

Det anbefales alltid å måle restfuktigheten i underlaget før tette belegg legges. Følg produsentes anvisninger. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Avrettingsmassen bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m.

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

 • Lagtykkelser: ca. 5 til 90 mm
 • Vanntilsetning: ca. 3-3,2 liter/20 kg
 • Forbruk: ca. 1,7 kg/mm/m2
 • Brukstid: ca. 15-20 minutter
 • Herdetid: Gangtrafikk: ca. 3-6 timer
 • Flislegging: ca. 12-24 timer
 • Tette belegg: 10-40mm: ca. 4 døgn
 • 40-90mm: ca 7 døgn
 • Kornstørrelse: maks 2 mm
 • Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C
 • Trykkstyrke: 25 MPa etter 28 døgn

 • Vare nr.: 484
 • Gtin: 7090040904843
 • Emballasje: 20 kg plastsekk
 • Antall pr. pall: 48 stk

Privacy Preference Center